Ο συγκεκριμένος είναι ο παλαιός ιστοχώρος του ΠΣΕΕΠ και διατηρείται για αρχειακούς λόγους.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε το νέο ιστοχώρο του ΠΣΕΕΠ.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Ελληνικά Πετρέλαια www.hellenic-petroleum.gr

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στα Πετρελαιοειδή – Διυλιστήρια και τη Χημική Βιομηχανία www.poedxb.gr

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε) www.gsee.gr

Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε-Α.Δ.Ε.Δ.Υ www.inegsee.gr

Περιφερειακό Συμβούλιο ΒΕΘ www.pseep-pesythess.gr